Հայոց լեզու

Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:
1.Այգաբաց, անդրավարտիք, ամանոր,  նավասարդ, արփի, փափագ, արգասիք, բաղձանք,  թախիծ,   արեգակ, արշալույս, արդյունք, տաբատ,  նոխազ

Այգաբաց-արշալույս

անդրավարտիք-տաբատ

արփի-արեգակ

փափագ-բաղձանք

ամանոր-նավասարդ

նոխազ-թախիծ

2. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:
Տերևազուրկ, սինլքոր, երանգավառ, համր, վեհանձն, սաղարթախիտ, չոր, տգեղ, խոսուն, խորդուբորդ, դժգույն, տամուկ, ողորկ,  վճիտ,

համր-խոսուն

վճիտ-դժգույն

ողորկ-խորդուբորդ

սաղարթախիտ-Տերևազուրկ

վեհանձն-սինլքոր

չոր-տամուկ

3.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:
Ամռանը      նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ   փռված պարտեզում,    որտեղ     անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարից    և   գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի   էր դառնում   գյուղի  տներն   ու այգիները,  երդիկներից   ելնող   ծխի  սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի   վեր   սլացող   հոգին   չէր  երկնչում  ոչ մի   խոչընդոտ  ,   ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց սյան  նմանվող   ժայռերը,   տենչում  լեռների  երկնամերձ   բարձունքը։  

(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s