Թեստ 10

1. Գտեք 1 3/5 * 1 5/9 արտադրյալը:

2.  Գտեք (3a3b)3 արտահայտության ներկայացումը ստանդարտ տեսքի

միանդամի տեսքով:27 

3. Գտեք հավասարման արմատը:

-2x/3 + x/4 -2 = 0

-8x + 3x-24=0

5x=-24

X=-24/5

4. Գտեք հավասարման արմատները:

(2x+3)(x-7)=0

X1=7

X2=-3/2

5.Գտեք անհավասարման լուծումների բազմությունը:

x2 + 2x -3< 0

x=-3 U 1

6. Գտեք առաջին 100 զույգ թվերի գումարը:

10,100

7. Թվաբանական պրոգրեսիան տրված է аn=3n-7 բանաձեւով: Գտեք

այդ պրոգրեսիայի առաջին 30 անդամների գումարը:

1,185

8. Երկրաչափական պրոգրեսիայում а1 = -5 , իսկ q=-2:

Գտեք պրոգրեսիայի 5-րդ անդամը:

-5, 10, -20, 40, -80

 1. Երկու բրիգադներ միաժամանակ սկսեցին փորել 225 մ երկարության
  թունելը, շարժվելով իրար ընդառաջ: Հայտնի է, որ առաջին բրիգադը
  մեկ օրում 1/2 մ ավելի է փորում քան երկրորդը:
  1) Քանի՞ մետր էր փորում երկրորդ բրիգադը 1 օրում, եթե նրանք
  հանդիպել են փորելը սկսելուց 50 օր հետո :
  2) Քանի՞ տոկոսով ավելի էր փորում առաջին բրիգադը 1 օրում:
  Լուծում՝
  Առաջինը՝ (x+1/2)մ
  Երկրորդը՝ xմ
  50x + 50(x+1/2)=225
  100x=200
  X=2
  2- 100%
  2,5- ?%
  125%-100%=25%:
 2. Անոթում կար սպիրտի 10%-ոց լուծույթ: Անոթից դատարկեցին նրա
  պարունակության 1/3 -ը և ավելացրին ջուր այնքան, որ անոթը լցվեց իր
  սկզբնական տարողության 5/6 մասը: Գտեք սպիրտի տոկոսային
  պարունակությունը նոր ստացված խառնուրդում:

Լուծում՝
Ենթադրենք ունենք 30գ լուծույթ,որի 10%-ը սպիրտ է, այսինքն 3գ սպիրտ է:

Մնաց 2/3,որպեսզի դառնա 5/6, պետք է ավելացնել 1/6,
30գ-ի 1/6-ը, 301/6= 5գ, 302/3= 20գ, 20+5 =25գ
20գ-ում կա2գ սպիրտ,
25գ- 100%
2գ- ?%
2*100:25= 8% Պատ.՝ 8%:

 1. А-վայրից դեպի В վայր, որոնց միջեւ հեռավորությունը 200 կմ է, մեկնեց բեռնատար ավտոմեքենան: 1 ժամ հետո նույն ուղղությամբ մեկնեց մարդատար ավտոմեքենան եւ В վայր հասավ բեռնատարի հետ միաժամանակ: Գտեք մարդատարի արագությունը, եթե այն 10 կմ/ժ-ով ավելի արագ էր ընթանում, քան բեռնատարը:

Լուծում՝
նշ.բեռ.արագ. x
մարդ. արագ.x+10
200/x+10 = 200/x -1, x=40, Պատ.՝ 40+10=50:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s