Աշխարհագրություն

1․Թռչուններ։Հայաստսնում կան մոտավորապես 350 տեսակի թռչուններ։ 5 տեսակի թռչուններից։ Ազնվասարեկ Ականջավոր բու Ամուրիկ Սովորական այծկիթ Անտառային արտույտ 2․Հայաստանում կան 51 տեսակ սողուններ։ 5 տեսակ սողուններից։ Անդրկովկասյան սահնոձ Հայկական էյրենիս Միջին…