Նուկլեինաթթուներ

Նուկլեինաթթուների կառուցվածքըՆուկլեինաթթուների պոլիմեր մոլեկուլները կոչվում են պոլինուկլեոտիդներ։ Նուկլեոտիդները միմյանց են միանում ֆոսֆոդիեթերային կապի միջոցով։ Քանի որ նուկլեոտիդներում գոյություն ունեն միայն 2 տեսակի շաքարային օղակներ ՝ ռիբոզան ու դեզօքսիռիբոզան, ապա գոյություն…