Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով. Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 53 ժամ բացակայություն, որոնցից մի քանիսը եղել եմ բժիշկների մոտ այցելություններ, իսկ մի քանիսը առողջական խնդիների պատճառով բացակայություններ ֆիզկուլտուրայի…