Ջուր, անօրգանական միացություն, ջրածնի օքսիդ, քիմիական բանաձևը՝ Н2O։ Ջուրը բնության ամենատարածված նյութն է, բնության մեջ հանդիպում է պինդ, հեղուկ, գազային վիճակներում։ Կազմում է կենդանի օրգանիզմների բաղադրության 2/3 մասը։ Ջրի մոլեկուլն ունի անկյունային կառուցվածք՝ HOH անկյունը կազմում է…

կենսական տարրեր են կոչվում այն քիմիական տարրի ատոմները որոնք առաջացնում են բարդ օրգանական նյութեր որոնք ապահովում են կենդանի օրգանիզմների կենսագործունեությունը

Կան մակրո տարեր։ միկրո (քիչ) ուլտրա(շա՜տ քիչ) Ածխածին (c) ջրածին (H) թթվածին (o) ազոտ (N) ֆոսֆոր (P) ծծումբ (S)

Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը                          օքսիդների, հիմքերի,  թթուների,  աղերի

Բովանդակությունը՝ Օքսիդներ դասակարգումը, ստացումը, հատկությունները Առաջադրանքներ. հետևյալ օքսիդները՝ K2O, SO2, N2O3, CaO, P2O5, Al2O3, SO3, N2O5, ZnO,                             …

Գործնական  աշխատանք Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները.

Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները` Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ  Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք  բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը և անվանեք Առանձնացրեք   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների…

Ստուգողական

1. Ո՞ր  շարքում   են    նշված   միայն  ֆիզիկական  մարմիններ. ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ  բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանիգ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածինդ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին Քանի՞նյութէներկայացվածհետևյալբառակապակցություններում. ջրիկաթիլ, պղնձե թաս,  ալյումինեկաթսա,   ռետինեգնդակ,  պղնձե կուժ, սառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի. 1)  3                                         2)  6                                           3)  4                             4) 5…