«Տուն» ֆիլմի վերլուծությունը

1.ներկայացնել երկրագնդի զարգացման հետևանքով առաջացած բնապահպանական խնդիրները: Ֆիլմում ներկայացվեց երկրագնդի հավասարակշռության, որը խնդիրը,որը իրականում շատ կարևոր է։Դա երկրագնդի առողջ մնալու և աղետներից խուսափելու հիմունքն է։Ֆիլմը նաև ներկայացնում երկրագնդի ռեսուրսների պակասության…

Հայոց լեզու4,02

1. Տրված բառերի սեռական հոլովը կազմիր, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր հոլովաձևերի տարբերությունը:Ծառի, սեղանի,  ուսանողի, րոպեի, գինու, տիրուհու, այգու, հոգու, օրվա, ժամվա, ամսվա, գարնան, որոշումի,  ձմեռվա, քրոջ, ընկերոջ, տանտիկնոջ, հոր, մօր,…

Երկիր Նաիրի: Եղ. Չարենց (հատված)

Նաիրյան  այդ  հնամյա  քաղաքն  ամեն  ինչով  նման  էր  նաիրյան  բոլոր  հին  ու  նոր  քաղաքներին.-  փոքր  էր,  ոչ  բազմամարդ,  խարխուլ  ու  փոշոտ.  ժամանակակից  լեզվով  այդպիսի  քաղաքներին  ասում  են  -գավառական  հետամնաց  քաղաք: …

Կողբավանի մասին

Արմավիրի մարզի Կողբավան համայնքի ջրագծի բացակայության պատճառով բնակիչները խմելու ջուր չունեն: Այս մասին «Ժողովուրդ»-ը տեղեկացել է համայնքի ղեկավար Հովհաննես Քոչարյանից. «Գյուղապետարանն ունի ջրի մի ցիստեռն, որի տարողությունը 3.8 տոննա է:…

Թեստային աշխատանք

Տրված կաղապարներով կազմել համածանցավոր բառեր: Անկրթությունանկառավարելիանոքնականականդժբախտությունհամախմբությունհամա—ցիհակագրոհությունստոր—-յափոխազդեցություն:Կազմել բարդ բառեր` տրված արմատները գործածելով մի դեպքում բառասկզում, մյուս դեպքում`բառավերջում:Զրույց Զրուցակից գույն բազմագույն վեճ տուն գրավատուն բույս բուսագետ մատյան դասամատյան մատենակիրերկու տասներկու սեր սերառատձայնուղի:…