Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր

Նարեկ Հովսեփյան

  • La famiglia

    14 May 2021 by

    Il marito: HasbendLa moglie: WifeIl padre: FatherLa madre: MotherIL fratello: BrotherLa sorella: sisterIl figlio: sonLa figlia: doughterIl nonno: grandfatherLa nanna: grand motherLo zio: uncleLa zia:Il cogino: cousinLa cogina: cousinIl nipote: grandsonLa nipote: granddoughterIl Cognato: brather in-lawLa congnata: sister in-lawIl suocero: father in-lawLa suocera: mother in-lawI genitori: parentsI parenti: parents

  • Արշակունյաց թագավորությունը 4-րդ դարում և 5-րդ դարի սկզբին

    6 Apr 2021 by

    1. Ներկայացրե՛ք ստորև նշված արքաների կարևոր ձեռնարկումները կենտրոնական իշխանության հզորացման գործում՝ա/ Տրդատ 3-րդ  Տրդատը շրջում է Հայոց աշխարհում, քրիստոնեություն է քարոզում, քանդում է հեթանոսական հուշարձանները և նոր քրիստոնեականն է կառուցում դրանց տեղերում։ Տրդատ Մեծը ավագանու որոշմամբ Գրիգոր Լուսավորչին ուղարկում է Կեսարիա՝ եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Կեսարիայից վերադառնալուց հետո նորընտիր կաթողիկոսը Արածանի գետում մկրտում է Տրդատ թագավորին և արքունիքին, ապա Տրդատ Գ մեծի հետ ձեռնամուխ է լինում Էջմիածնի Մայր Տաճարի կառուցմանը։ 301 թվականին քրիստոնեությունը հռչակվում է Մեծ Հայքի պետական կրոն:… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.