Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր

Նարեկ Հովսեփյան

  • Թեստ 10

    11 May 2020 by

    1. Գտեք 1 3/5 * 1 5/9 արտադրյալը: 2.  Գտեք (3a3b)3 արտահայտության ներկայացումը ստանդարտ տեսքի միանդամի տեսքով:27  3. Գտեք հավասարման արմատը: -2x/3 + x/4 -2 = 0 -8x + 3x-24=0 5x=-24 X=-24/5 4. Գտեք հավասարման արմատները: (2x+3)(x-7)=0 X1=7 X2=-3/2 5.Գտեք անհավասարման լուծումների բազմությունը: x2 + 2x -3< 0 x=-3 U 1 6. Գտեք առաջին 100… Read more

  • Մեր Գերդաստանը Իրանում

    4 May 2020 by

    «Մեր գերդաստանը» ընտանեկան նախագիծ Իրանի շահ Աբբաս I-ի հրամանով Կարսից մինչև Ջուղա ընկած տարածքում բնակվող 300 000 հայեր բռնի տեղափոխվում են Իրանի Սպահան քաղ: Դրա նպատակը բնակչությունից զուրկ սահմանամերձ գոտի ստեղծելն էր, որպեսզի օսմանյան բանակը չկարողանար շարունակել արշավանքն Իրանի դեմ: Շահը նաև ցանկություն ուներ քրիստոնյա հայերի միջոցով զարգացնել երկրի տնտեսությունը, մշակույթը և արհեստները։ Գաղթեցված հայերը հաստատվեցին Սպահան մայրաքաղաքի… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.